Hypotheekrente berekenen

Bij het afsluiten van een hypotheek zal de consument te maken krijgen met hypotheekrente. De hypotheekrente heeft een grote invloed op de bruto en netto maandlasten van de consument. Het is dan ook zeer belangrijk om op de hoogte zijn van de mogelijkheden met betrekking tot de hypotheekrente en de gevolgen ervan voor de maandlasten.

 

 

Hypotheekrente

Het begrip hypotheekrente is van toepassing op de rente die over het bedrag van de hypotheek in rekening wordt gebracht. De hypotheekrente is in de financiële markt steeds aan verandering onderhevig en kan stijgen en dalen. Het moment waarop de hypotheek wordt afgesloten is bepalend voor de hoogte van de hypotheekrente. De consument heeft veel keuzemogelijkheden met betrekking tot het vastzetten van de hypotheekrente voor een bepaalde periode en ook ten aanzien van de variabele hypotheekrente.

Uw maximale hypotheek

Wist u dat de hoogte van de rente van invloed is op uw maximale hypotheek? De maximale hypotheek wordt namelijk berekend op basis van de maandelijkse lasten, die op grond van het inkomen gedragen kunnen worden. Als er wordt uitgegaan van een hypotheekrente van bijvoorbeeld vijf procent dan zal de maximale hypotheek lager uitvallen, dan in het geval er sprake is van een hypotheekrente van drie procent voor hetzelfde hypotheekbedrag. Des te lager de hypotheekrente, des te lager de maandelijkse lasten zullen zijn. De hoogte van de maximale hypotheek wordt dan ook beïnvloed door de hoogte van de hypotheekrente. Bij het afsluiten van een hypotheek zal er dan ook een weloverwogen keuze gemaakt moeten worden met betrekking tot de hypotheekrente. Indien er gekozen wordt voor een hoge hypotheekrente, die voor een periode van tien jaar wordt vastgezet, heeft dat ook voordelen. De maandlasten zullen weliswaar hoger zijn gedurende deze tien jaar, maar dat wordt gecompenseerd door de financiële zekerheid over de maandelijkse lasten. Die blijven namelijk gedurende deze tien jaar gelijk. Het bedrag aan maximale hypotheek kan echter hoger uitvallen in de volgende situatie. Als er gekozen wordt voor een korte periode, waarvoor de hypotheekrente wordt vastgezet, bijvoorbeeld twee jaar, dan heeft dit ook een voordeel. In dat geval zal er namelijk een lagere hypotheekrente worden toegepast in vergelijking met de voornoemde situatie. Dat betekent dat de maandelijkse lasten gedurende een periode van twee jaar laag zijn. Daar kan bijvoorbeeld voor gekozen worden als de verwachting is dat het inkomen bijvoorbeeld over een aantal jaren zal stijgen en er op het moment van meer financiële ruimte kan worden geprofiteerd. Het bedrag van de maximaal mogelijke hypotheek zal bij een lage rente hoger kunnen zijn. Er moet dan wel rekening mee gehouden worden dat de hypotheekrente na twee jaar weer opnieuw moet worden vastgesteld en dan kan de marktrente zijn gestegen, nagenoeg gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Om een praktisch inzicht te krijgen in de verschillen van de maximale bedragen van hypotheek kan er een berekening worden uitgevoerd met steeds andere rentepercentages.

Lagere hypotheekrente

Lees hier alles over een lagere hypotheekrente. De hoogte van uw hypotheekrente is afhankelijk van de periode waarin deze is afgesloten.


Laat een erkend hypotheekadviseur kijken naar de mogelijkheden om uw hypotheekrente te verlagen.

Direct lagere hypotheekrente? >

Bepalende factoren

Er zijn een aantal factoren bepalend voor uw hypotheekrente. Deze factoren zijn weer verschillend voor elke hypotheekvorm.

In een persoonlijk advies kan er gekeken worden naar welke hypotheekvorm het beste bij u past om te komen tot de laagste hypotheekrente.

Bekijk de bepalende factoren >

Hypotheekrente berekenen

De maandelijkse lasten van uw hypotheek worden mede bepaald door de hoogte van uw hypotheekrente. Een berekening hiervan zal aantonen hoe hoog deze hypotheekrente zal zijn.

Laat een erkend adviseur uw hypotheekrente berekenen.

Direct uw hypotheekrente berekenen? >

Veel gestelde vragen

De hypotheekrente berekeningen brengen altijd vele vragen met zich mee. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien het niet zomaar iets is.

U sluit namelijk voor een lange periode iets af en de hypotheekrente berekening kan voor een aanzienlijk verschil zorgen. Laat u daarom altijd goed adviseren.

Bekijk de veelgestelde vragen >

Gratis vergelijking

Gratis indicatie direct per e-mail toegestuurd.

Direct gratis vergelijken >